[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Samsø Energiakademi

Artikel oprettet: 03.03.16


Samsø energiakademi - indviet i 2007 - modtager forskere fagturister, elever, politikere fra hele verden. Huset er et lavenergiklasse 2, og det er solenergien, der giver huset lav-energistatus.

Projektbeskrivelse

kilde: www.byokologi.dk (FBBBs forhenværende database)

Samsø er i dag selvforsynende med el, der kommer fra 11 store landplacerede vindmøller, 10 havvindmøller, samt 3 varmeværker med halm som energi og endeligt et varmeværk med solvarme og flis.

Projektet har stor folkelig opbakning og det betyder f.eks., at private har solfangere på taget, og landmænd bruger rapsolie i stedet for diesel i traktorerne.

Husets snit og konstruktion understøtter et low-tech princip baseret på naturlig ventilation, der - i samspil med udvendig solafskærmning og bevist udnyttelse af materialernes iboende egenskaber - sikrer et behageligt indeklima uden mekanisk køling. Luftindtaget sker beskyttet i indadgående bundhængte tilbagetrukne vinduespartier og afkast sker via tophængte vinduer og ventilationslemme placeret i den langgående lyslanterne.

De dybtliggende vinduer giver plads til integration af udvendige persienner i facaden, stadig friholdt så meget fra vinduesplanet, at frisk luftindtag kan ske uhindret.

Husets snit, udformningen af luftindtag og afkast og disses placeringer mod flere verdenshjørner muliggør sammen med den automatiske styring en trækfri naturlig ventilering.

Kilde: Energiakademiets egen hjemmeside:

Energiakademiet er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et godt indeklima med naturlig ventilation. Bygningen har et minimalt forbrug af drikkevand, og vi bruger regnvand til toiletskyl.

Højisolering og energiruder sørger for lavt varmeforbrug, og akademiet er tilsluttet til landsbyen Ballens halmfyrede fjernvarme.

På tagene har vi to solvarmeanlæg, som producerer el og varmt vand. Disse fungerer som demonstrationsanlæg for husets gæster.


Der er brugt A-mærkede el-apparater og lavtforbrugende lysarmaturer, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald.

Elforsyningen sker fra solceller på taget.

Samtidigt har forskere fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet.

Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Energy Agency og Energitjenesten Samsø har til huse i akademiet og udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til firmaer og private, rundvisninger, fagturisme, workshops og seminarer.

Organisering

Samsø Energiakademi, er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet er et forsamlingshus hvor øens mange foreninger afholder møder og sammenkomster
Hvert år besøger mere end 5.000 politikere, ambassadører, embedsfolk, journalister, forskere, skoleklasser og privatpersoner fra ind- og udland Samsø Energiakademi.

Interessenterne kommer fordi vi udformer oplæg og konferencer med baggrund i den viden Samsø har, via udviklingen med bæredygtig omstilling.

På 10 år blev Samsø 100 procent selvforsynende med vedvarende energi.

Energiakademiet har 9 projektansatte på Samsø, som alle er øboere.

De projektansatte har forskellige kompetencer inden for bæredygtig udvikling med baggrund i Samsøs status som Fossil Fri Ø 2030.

Samsø Energiakademi har speciale i bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og Samsø kommune.Facts om projektet

Projektadresse

Strandengen 1
8305 Samsø
Danmark

Hovedområde

Solenergi

Kategorier

Biomasse, BIPV, Energiforsyning, Indeklima, Luftkvalitet, Lys, Miljø/omgivelser, Naturlig ventilation, Regnvandsanlæg, Solceller

Boligtype

Erhverv, Kontorer, Skole

Bebyggelsestype

Offentligt byggeri

Ejerforhold

Privat ejendom

Bygherre/organisation

Entreprenør

Rådgiver

Ingeniør

Etager

1

Bebygget areal

650 m2

Relaterede projekter

Autismehuset i Pindstrup, Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Galaksen, Green Solution House, Kamelen i Nordhavn, Mini CO2 Typehuset, Naturcenter Hindsgavl, Øgadekvarteret, PlusHuset, ROCKWOOL koncernen, Sofiebadet, Solvangsskolen, Sorgenfrivang, Sundevedsgade, Vilhelmsro Skole