[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Hedegårdsskolen

Artikel oprettet: 03.02.16


Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolens afd. F. er en del af EU-projektet "School of the future". De realiserede energibesparelser lever op til de beregnede, i tilgift et bedre indeklima.

Projektbeskrivelse

kilde: "School of the future" Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Balleup.

Energirenoveringen af afd. F af Hedegårdsskolen i Ballerup, Danmark er et af fire demonstrationsprojekter i EU 7FP projektet "School of future". Energirenoveringen indeholdt følgende elementer: 

  • klimaskærmen 
  • belysningssystemet
  • vedvarende energi og energistyresystem (CTS)

Skolen er mere end 35 år gammel og renovering var nødvendig. Taget var ikke tæt, vinduerne var flere steder punkteret og ikke tætte og isoleringstykkelsen i vægge og loft var beskeden. Herudover var belysningen i gangarealerne gammeldags og brugte for meget energi.

Alle fire demonstrationsprojekter i "School of the Future"-projektet har samme mål:

  • Reduktion af det totale energiforbrug > faktor 3, eftervist gennem målinger
  • Reduktion af energiforbruget til opvarmning > 75% eftervist gennem målinger
  • Forbedring af indeklimaet (luft, Dagslys, akustisk, termisk komfort)

Organisering

Cenergia Rådgivende ingeniører: Ove Mørck

SBI Aalborg Universitet København, 2450 København SV: Kirsten Engelund Thomsen

Ballerup Kommune: Birgit Elleby Jørgensen

Erfaring

Realiserede energibesparelser: 

Afsnit F af Hedegårdskolen blev målt 1 år før og to år efter renoveringen. Det resulterende reducerede energiforbrug er meget tæt på målet om en samlet reduktion af af energiforbruget med faktor 3.

Besparelsen beløber sig til 290.000 kr./pr. år.Facts om projektet

Projektadresse

Magleparken 8
2750 Ballerup
Danmark

Hovedområde

Solenergi

Kategorier

Indeklima, Luftkvalitet, Lys, Mekanisk ventilation, Naturlig ventilation, Solceller, Temperatur

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Ejerforhold

Ballerup kommune

Bygherre/organisation

Ingeniør

Etager

1

Bebygget areal

3850 m2

Kælderareal

974 m2, Jf. BBR

Byggeperiode

05 February 2012 - 09 November 2014

Relaterede projekter

Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Øgadekvarteret, PlusHuset, Tøndergade 1 og Sundevedgade 14, Vilhelmsro Skole

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Målt før renovering 185
Beregnet før renovering 55
Målt 2013 60
Målt 2014 60

Elforbrug (kWh/m2 pr. år)

Målt før renovering 25
Beregnet før renovering 15
Målt 2013 12
Målt 2014 18

Energiproduktion, deltaljeret

Solceller

Beskrivelse:

Med bagrund i Ballerup kommunes ønske om øget anvendelse af vedvarende energi, blev der installeret et solcelleanlæg på det sydvendte skrånende tag på et af skolebygningens ovenlys. Anlægget er 152 m2 og den samlede installerede effekt kWp. Den forventede årlige produktion er 22 MWh hvilket svarer til 5,8 kWh/m2 pr. år

Producent: CTS
Solfangertype: Monokrystallinske solceller
Orientering: Syd
Hældning: 45 o
Anlæggets størrelse: 152 m2
Anlæggets størrelse: 22,5 kWp
Anlæggets ydeevne i kWh:
Erfaringer:

Besparelse på de samlede realiserede energibesparelser 290.000 pr. år.
Svarer godt til faktor 3 der var målet.


Ydervæggen består af følgende materialer:

Ny teglformur, 330 mm mineraluld