[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Almen Bolig+

Artikel oprettet: 02.03.16


Almen Bolig+ er et koncept med flot fokus på industriel produktion af alment boligbyggeri med høj miljøstandard og en så lav m2 pris, at det er muligt for alle at søge bolig der.

Projektbeskrivelse

Konceptet er udviklet over en årrække af dygtige arkitekter i et tæt samarbejde – en integreret designproces – med ingeniøren og totalentreprenøren. Konceptet bygger på et fabriksfremstillet basismodul i træ med en central kerne til vådrumsinstallationer, trappe, teknik m.m.

Modulerne kan som byggeklodser sammensættes både vandret og lodret og giver således mange kombinationsmuligheder. Kombinationen af enhederne og udformningen af facader, nicher, fremspring, trapper og beklædninger tilpasses den aktuelle kontekst, Almen Bolig+ er et standardiseret men meget varieret byggesystem, hvor de arkitektoniske valg er tilpasset stedet og den aktuelle bygherre.

Teamet har fået mulighed for at opføre Almen Bolig+ boliger mange steder i landet – der er bebyggelser med eternit på facaden, bebyggelser med træ eller som i Hvidovre skifer.

Organisering

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens bygningsark. Bygningsarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Bygningsarkene er projektgruppens bud på eksempler over danske byggerier med fokus på bæredygtighed. Kontaktperson for Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og for Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen (kalj@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, AplusB, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.  

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Alment boligbyggeri har ofte være frontløber for udviklingen af det bæredygtige byggeri for at nå omkring alle tre bæredygtighedsparametre: det sociale, det miljømæssige og det økonomiske. Almen Bolig+ konceptet er et eksempel på dette med kun få mangler.

 • Den bærende konstruktion er af træ og de væsentligste materialer er valgt med omtanke for CO2 belastning –  fx med skifer som facadebeklædning
 • Skifer kan genanvendes
 • En tilbundsgående scanning for farlige stoffer i fx fugemasser, rør o.l. er ikke dokumenteret
 • De modulære præfabrikerede enheder kan adskilles og flyttes hvis nødvendigt
 • Træ som en hovedkomponent er en fornybar ressource
 • Der er LE1 og LE2015 energikvalitet baseret på fjern- varme i et velisoleret og tæt byggeri – uden brug af solceller eller anden form for vedvarende energi
 • Fokus på lavenergiløsninger på byggepladsen bl.a. LED belysning og varmepumper til opvarmning af skurvogne
 • Almene boliger opføres inden for en arealramme, som betyder mindre end 50 m2 pr. beboer
 • Anlægsøkonomien i det støttede byggeri er under rammen, og de standardiserede løsninger er med til at sikre høj arkitektonisk kvalitet inden for en beskeden økonomi
 • Det er et arkitektonisk smukt byggeri
 • Boligtyperne er varierede og grundigt gennemarbejdede med gode brugskvaliteter

undefinedFacts om projektet

Projektadresse

Mellemvangsvej 
2650 Hvidovre
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Signe Kromann-Rasmussen
Email: sikro@mst.dk

Hovedområde

Miljø/omgivelser

Boligtype

Blandet, Familiebolig, Ungdomsbolig

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Ejerforhold

KAB, DOMEA og 3B

Bygherre/organisation

Entreprenør

 • Totalentreprenør: Scandi Byg A/S

Rådgiver

 • ONV arkitekter. Rådgivende ingeniører: Bascon

Anlægspris pr. m2

DKR 10000,-

Bygningsareal, etager

55000 m2, Jf. BBR

Energiklasse

BR08 – LE1 og BR10 – LE2015

Opvarmningsform

Fjernvarme

Relaterede projekter

AAB Afdeling 47, Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Hjortshøj afdeling 29 Ringgården, Hjortshøj bogruppe 2, Lærkehaven afdeling 33, Øgadekvarteret, Sorgenfrivang

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 15.1