[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Hjortshøj bogruppe 2

Artikel oprettet: 03.03.16


”Vi ønsker at udvikle demokratiets og andelsbevægelsens ideer og principper”.

Projektbeskrivelse

Det er et mål for de knap 300 mennesker i alle aldre, der i dag bor i Andelssamfundet Hjortshøj, fordelt på ejer-, andels- og lejeboliger.

Bogruppe 2 består af 20 leje- boliger samt fælleshus på i alt 1.655 m2.

Byggeriet stod færdigt i marts 1996 og huser 22 voksne og ca. 10 børn og unge.

Husene ligger i en trekant med fælleshuset i midten.

Alle huse har en solstue, kælder samt et spisekammer.

Varmen leveres af et centralt flisfyr og solfangere. Husene har et ensartet udseende fordelt på enten et eller to plan. 

Ydervægge er gipsvægge med papirisolering og udvendig beklædt med thuja.

Lejlighedsskellene er muret op af ubrændte lersten.

Der er regnvandsopsamling, som anvendes i det fælles vaskeri.

Beboerne har mulighed for at deltage i fælles dyrkning af grøntsager, husdyrhold og fællesspisning samt en lang række kulturelle arrangementer.

Organisering

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens bygningsark. Bygningsarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Bygningsarkene er projektgruppens bud på eksempler over danske byggerier med fokus på bæredygtighed. Kontaktperson for Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og for Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen (kalj@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, AplusB, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Projektet er et fantastisk fremsynet eksempel på bæredygtige rækkehuse opført af et boligselskab.

 • Miljøprofilen for ydervæg viser en lav miljøbelastning
 • Ydervæg er et gipsbeklædt træskellet isoleret med  papiruld samt en regnskærm af thujatræ overflade- behandlet med linolie. Klimaskærmen er åndbar
 • Træ og papiruld er rigelige og fornybare ressourcer
 • Lejlighedsskel er opmuret af ubrændte lersten med mulighed for varmeakkumulering
 • Opvarmet med biobrændsel og solfangere samt passiv solvarme fra solstuer
 • Solceller producerer en del af elforbruget
 • Spisekammer
 • Regnvandsopsamling, som benyttes i det fælles vaskeri
 • Oprindeligt forsynet med multtoiletter, der blev erstattet med separationstoiletter, som senere igen blev udskiftet med almindelige lavtskyllende toiletter.
 • Socialt fællesskab med mulighed for deltagelse i fælles dyrkning af grøntsager, husdyrhold, høker og bageri i tilknytning til Vimby (et bofællesskab for personer med særlige behov), samt fællesspisning
 • Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af en åndbar klimaskærm samt et restriktivt materialevalg

undefinedFacts om projektet

Projektadresse

Hjortshøj Møllevej 150
8530 Hjortshøj
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Signe Kromann-Rasmussen (Miljøstyrelsen)
Email: sikro@mst.dk

Hovedområde

Materialer

Kategorier

Biomasse, Energiforbrug og produktion, Energiforsyning, Indeklima, Jordvarme, Miljø/omgivelser, Solceller, Solenergi, Solvarme

Boligtype

Familiebolig

Bebyggelsestype

Enfamiliehus

Ejerforhold

Ejes af andelssamfundet Hjortshøj og boligselskabet Lejerbo

Rådgiver

 • Arkitekter: A/S Kooperative Arkitekter MAA, København. Rådgivende ingeniør: Søren Olesen

Bygningsareal, etager

1655 m2, Jf. BBR

Energiklasse

BR1995

Varmeproduktion type

Flisfyr, passiv solvarme, solfanger

Links

Relaterede projekter

AAB Afdeling 47, Almen Bolig+, Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Lærkehaven afdeling 35, Munkesøgård, Øgadekvarteret

Klimaskærm

LCA

Beskrivelse af konstruktionen

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og U-værdi.

Ydervæggen er udført som fletmurværk med en  U-værdi på ca. 0,22 W/m²K og en samlet tykkelse på  ca. 265 mm.

Global opvarmning (GWP)
(Kg CO2-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 23,6 -418 -182
Reference 2010 65,4 173 827
Reference 2015 67,2 129,1 1963
Reference 2020 70,6 88,1 1587

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)
(E-06 kg R11-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 0,328 0,268 596
Reference 2010 5,28 0,0786 1314
Reference 2015 4,11 0,0587 998
Reference 2020 3,47 0,0401 748

Ydervæggen består af følgende materialer:

25 mm træbeklædning af thuja, 25 mm afstandsliste af træ, 200 mm papiruldsisolering inkl. træskelet, 15 mm gipsplade