[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Masteskurene og Mærsehuset

Artikel oprettet: 02.03.16


Masteskurene og Mærsehuset er fredede ejendomme, hvorfor omdannelsen til nye funktioner skulle følges tæt og godkendes af Det Særlige Bygningssyn og Kulturarvsstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Restaureringen respekterer de gamle skure og er dristig  moderne i sit valg af løsninger, som alle er præget af godt håndværk.

De mere end 200 år gamle depoter til flådens master og sejl skulle hæves 82 cm for ikke at ligge i et bassin lavere end nutidens terræn. For at respektere og eksponere de utroligt flotte trækonstruktioner, som danner skurene, er nye tilføjelser holdt fri af den oprindelige konstruktion.

Isolering til at sikre et brugbart indeklima er 3-lagsruder monteret uden for trækonstruktionen umiddelbart bag den oprindelige klinkbeklædning, som tillader et smukt strejflys gennem  ruderne. Inden for glasset er der monteret lærreds- paneler, som giver et diffust lysindfald.

Primærkilden til dagslys kommer ned over den mægtige trækonstruktion fra ovenlyspaneler mellem tagfladerne. Projektet modtog Københavns Kommunes arkitekturpris 2009.

Erfaring

Renoveringen er et resultat af et engageret samarbejde mellem arkitekter, entreprenører og Fredningsmyndighederne. Der har været vilje til at billiggøre vanskelige processer ved genbrug af materialer bl.a. rester fra en strandbar i  terrænet omkring projektet.

 • Træ og bomuld er primærmaterialer med lav miljøbelastning
 • Genbrug af hovedkonstruktionens planker, taglægter, tømmer, beslag, vinduer m.m. har sikret høj andel af genanvendelse og fastholdt stedets ånd
 • En stor del af beslagene fra de oprindelige bygninger er genanvendt, og nye beslag er smedet af hængsler fra en nedlagt militærbygning
 • Konstruktionen kan dekomponeres og tillader dermed fremtidige generationer at genbruge den
 • Træ er hovedmaterialet – en fornybar ressource. Nye planker er spejlskåret af Douglas kernetræ og linoliebehandlet
 • Tagkonstruktionen er hævet, så der er plads til 250 mm isolering i tag. Ved at hæve bygningen blev der plads til 450 mm isolering i terrændæk (energibehovet er  desværre ikke oplyst)
 • Indretningen er fleksibel, med mange udnyttelsesmuligheder
 • Restaureringsomkostninger pr. m2 er lave og dokumenterer, at genbrug af bygningsressourcerne har mange fordele
 • Den arkitektoniske, historiske og æstetiske kvalitet er høj
 • Adgangsforholdene til bygningerne er ikke optimeret til generel tilgængelighed
 • Det er ikke dokumenteret, om overophedning via taglysene er undgået

undefined Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens faktark. Faktaarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Faktaarkene er projektgruppens bud på eksempler på bæredygtigt byggeri. Kontaktperson i Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og på Teknologisk Institut Peter Holm Ishøy (phi@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, Aplusb, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.Facts om projektet

Projektadresse

Galionsvej 31
1437 København
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Signe Kromann-Rasmussen (Miljøstyrelsen)
Email: sikro@mst.dk

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Luftkvalitet, Lyd, Lys, Materialer, Miljø/omgivelser, Temperatur

Boligtype

Institution

Bebyggelsestype

Offentligt byggeri

Ejerforhold

2L Development A/S

Brugsforhold

Fredet bygning

Entreprenør

 • Maali & Lalanda A/S

Anlægspris pr. m2

DKR 15500,-

Bygningsareal, etager

4000 m2, Jf. BBR

Opvarmningsform

Fjernvarme

Relaterede projekter

Autismehuset i Pindstrup, Langenkamp, Naturcenter Hindsgavl, PlusHuset, Ryesgade 30, Sofiebadet, Vilhelmsro Skole

Klimaskærm

LCA

Beskrivelse af konstruktionen

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og U-værdi.

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,98 W/m²K og en tykkelse på ca. 60 mm.

Global opvarmning (GWP)
(Kg CO2-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 33,6 601,5 6351
Reference 2010 65,4 173 827
Reference 2015 67,2 129,1 1963
Reference 2020 70,6 88,1 1587

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)
(E-06 kg R11-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 1,63 0,273 436
Reference 2010 5,28 0,0786 1314
Reference 2015 4,11 0,0587 998
Reference 2020 3,47 0,0401 748

Ydervæggen består af følgende materialer:

20 mm træbeklædning af gran, 3-lags termorude, Hørlærred