[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Lærkehaven afdeling 35

Artikel oprettet: 02.03.16


De skarptskårne kubistiske boliglænger med høje lystårne vendt mod syd står markant i det bløde landskab ned mod denne bebyggelses vådområde, hvor overfladevandet samles.

Projektbeskrivelse

Mellem længerne er der smalle gyder med adgang til boligerne på den ene side og til de private gårdhaver på den anden side. Det er passivhuse i overensstemmelse med tyske normer for passivhus standarden, men der har ikke været ønsker om certificering.

Karakteristisk for husene er det store vinduesparti som lukker dagslys dybt ind i boligen, og som med elektriske udvendige persienner styret af beboerne lukker netop så meget solvarme ind, som den enkelte beboer ønsker.

Den kompakte bebyggelse er ikke koblet på fjernvarmenettet, men opvarmes udelukkende via beboernes egen varmeudvikling, genvinding på ventilationsluften og varmepumper på udeluften.

Husene er opført med hvidpudsede facader på et underlag af træfiberplader. Alle boligerne er i to etager med køkken og opholdsrum i stuetagen i tæt kontakt med de private gårdhaver.

Erfaring

Bebyggelsen er opført af tyske entreprenører efter udbud. Tæthed og isoleringskvalitet var på udbudstidspunktet ikke standardleverance hos danske entreprenører. Skønt bebyggelsen fremtræder som flot pudsede huse, er det præfabrikeret elementbyggeri udført i træ, hvor selv underlaget for den udvendige puds er en træfiberplade.

 • Miljøbelastning fra materialerne er lav grundet den høje andel træ, som desuden er FSC-mærket – valg af en træ- fiberisolering havde gjort dette endnu mere markant
 • Den pudsede facade mindsker genanvendelsespotentialet
 • Træ som en fornybar ressource i konstruktionen er væsentlig for den lave effekt på global opvarmning
 • Bebyggelsens samlede årlige behov for tilført energi giver husene, som er opført i 2009, en bedre energistandard end lavenergiklasse 2015
 • Høj isolering med mineraluld og træfiberplade, samt høj tæthed sikrer lavt behov for tilført varme
 • Opvarmning (genvinding og varmepumpe på udeluft) fordeles via ventilationssystemet med indblæsning i alle boligrum og udsugning i køkken og bad
 • Vinduer og udvendige døre er tyske for i 2008 at sikre de lave U-værdier, 3-lags vinduer og døre (0,65W/m2K)
 • Al overfladevand ledes til vådområdet, hvor det nedsives eller ledes videre til lokalt vandløb
 • De private gårdhaver tilfører et naturindhold i den tætte bebyggelse. Vådområdet inviterer spontan natur, som beriger det anlagte landskab
 • Det balancerede ventilationssystem med genvinding og filtre på udeluften sikrer et godt indeklima som har for- bedret levevilkårene for astmatikere i bebyggelsen

undefined

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens faktark. Faktaarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Faktaarkene er projektgruppens bud på eksempler på bæredygtigt byggeri. Kontaktperson i Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og på Teknologisk Institut Peter Holm Ishøy (phi@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, Aplusb, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.Facts om projektet

Projektadresse

Asmusgårdsvej 5
8520 Lystrup
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Signe Kromann-Rasmussen (Miljøstyrelsen)
Email: sikro@mst.dk

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Energiforbrug og produktion, Energiforsyning, Miljø/omgivelser

Boligtype

Ældrebolig, Familiebolig, Ungdomsbolig

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Ejerforhold

Boligforeningen Ringgården

Entreprenør

 • ÖHS, Ökologisher Holzbau Sellsted

Rådgiver

 • SHL Architects, Langenkamp architects, Arup & Partners, Alectia og Viggo Madsen ingeniører samt Passivhus.dk

Anlægspris pr. m2

DKR 18452,-

Bygningsareal, etager

3360 m2, Jf. BBR

Energiklasse

BR08 – LE1 og passivhus standard

Opvarmningsform

Varmepumpe på luft til luft

Relaterede projekter

AAB Afdeling 47, Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Galaksen, Hjortshøj afdeling 29 Ringgården, Hjortshøj bogruppe 2, Lærkehaven afdeling 33, Øgadekvarteret, Rønnebækhave II, Søpassagen

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 15
Målt 2014 0

Klimaskærm

LCA

Beskrivelse af konstruktionen

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og U-værdi.

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,09 W/m²K og en samlet tykkelse på ca. 500 mm

Global opvarmning (GWP)
(Kg CO2-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 27,5 75,1 1026
Reference 2010 65,4 173 827
Reference 2015 67,2 129,1 1963
Reference 2020 70,6 88,1 1587

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)
(E-06 kg R11-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 8,05 0,0341 1146
Reference 2010 5,28 0,0786 1314
Reference 2015 4,11 0,0587 998
Reference 2020 3,47 0,0401 748

Ydervæggen består af følgende materialer:

10 mm puds, 60 mm træfiberisoleringsplade, 400 mm stenuldsisolering inkl. I-bjælke af træ, 15 mm OSB-plade, 12 mm gipsplade