[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Naturcenter Hindsgavl

Artikel oprettet: 20.01.16


Aktivitets- og naturcenteret blev opført i naturparken Hindsgavl Dyrehave i 2012 efter bygningsklasse 2020.

Projektbeskrivelse

Til opvarmning anvendes der et jordvarmeanlæg, hvilket i kombination med høje isoleringsevner og et 9 kW solcelleanlæg integreret i tagfladen er med til at sikre et lavt årligt energiforbrug.
For at skabe dialog mellem de besøgende og naturen anvendes der mange naturmaterialer som fx træbeklædning på facaden og sedum planter på taget. Derudover integreres bygningen i det bakkede landskab, så de besøgende har mulighed for at anvende bygningens tag som udsigtspunkt over dyrehaven.
I bygningens facade opføres et stort vinduesparti, hvilket sikrer et højt dagslysniveau i bygningen, samtidig med at der skabes interaktion mellem bygningens rum og naturen udenfor. Vinduespartiet udføres med markante trærammer, som både kompletterer bygningens design og afskærmer mod solens stråler i de varme sommermåneder.

Organisering

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens bygningsark. Bygningsarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Bygningsarkene er projektgruppens bud på eksempler over danske byggerier med fokus på bæredygtighed. Kontaktperson for Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og for Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen (kalj@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, AplusB, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

  • Projektet er gennemført i samarbejde med MiljøForum, hvilket har resulteret i, at omfanget af uønskede skadelige stoffer er minimeret
  • Opbygningen af den lette ydervægskonstruktion giver anledning til, at materialerne kan adskilles uden komponenttab
  • Det samlede forbrug af ikke fornybare ressourcer for ydervæggen er lavere end for referenceydervæggen (2010)
  • Med overholdelse af Bygningsklasse 2020 er driftsenergien lavere end det niveau, de pågældende regler kræver
  • Det grønne sedum tag optager regnvand og aflaster dermed kloaksystemet. Regnvandet nedsives på grunden vha. faskineanlæg
  • Anlægsøkonomisk ligger byggeriet i den høje ende med en m²-pris på 28.500 kr.
  • Naturen i og omkring bygningen har været et af de primære fokusområder i dette projekt. Dette afspejles bl.a. i materialevalget, bygningsdesignet og måden, bygningen integreres i den omkringliggende natur
  • Bygningen er placeret tæt på den nye Lillebæltsbro med gode forbindelser til offentlig transport. Bygningen er desuden tilgængelig for handicappede
  • Med et integreret udhæng foran bygningens store vinduesparti, sikres et fornuftigt termisk indeklima
  • Der har ikke været udbredt fokus på genanvendelige materialer, arealudnyttelse eller fleksibilitet

undefinedFacts om projektet

Projektadresse

Galsklintvej 2
5500 Middelfart
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Jesper Hallstrøm Eriksen - Aart Architects
Email: jhe@aart.dk

Hovedområde

Energiforsyning

Kategorier

Jordvarme, Solceller, Solenergi

Boligtype

Erhverv, Kontorer

Bebyggelsestype

Blandet

Ejerforhold

Ejet af Middelfart Kommune

Entreprenør

Rådgiver

Energiklasse

BR10 - Bygningsklasse 2020

El-produktion type

Solceller

Varmeproduktion type

Jordvarme

Links

Relaterede projekter

Autismehuset i Pindstrup, Børnehaven Guldsmeden, Brundtlandparken, Dalgasparken, Green Solution House, Kamelen i Nordhavn, Kvarterhus, Masteskurene og Mærsehuset, PlusHuset, ROCKWOOL koncernen, Samsø Energiakademi, Skovbrynet Skole, Sofiebadet, Vilhelmsro Skole

Klimaskærm

LCA

Beskrivelse af konstruktionen

Den samlede miljøudledning for ydervæggen er inden for de fleste miljøparametre lavere end for referenceydervæggen (2010).

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og U-værdi. Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,11 W/m²K og en samlet tykkelse på ca. 490 mm.

Global opvarmning (GWP)
(Kg CO2-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 48,5 77,1 1256
Reference 2010 65,4 173 827
Reference 2015 67,2 129,1 1963
Reference 2020 70,6 88,1 1587

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)
(E-06 kg R11-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 1,28 3,53 481
Reference 2010 5,28 0,0786 1314
Reference 2015 4,11 0,0587 998
Reference 2020 3,47 0,0401 748

Ydervæggen består af følgende materialer:

22 mmtræbeklædning af fyr, 30 mm afstandsliste af træ, 9 mm vindgips, 300 mm glasuldsisolering, 125 massivt træelement