[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Munkesøgård

Artikel oprettet: 04.02.16


Økologisk bofællesskab med 20 ejer- , 60 almene- og 40 lejeboliger. Opvarmes af træpillefyr og solvarme. Skillevægge af lersten, facader beklædt med Douglasgran, isoleret med papiruld/papir.

Projektbeskrivelse

De forskellige bo-grupper er placeret rundt om gården Munkesøgård og er 2-3-4-5 værelses rækkehuse/lejligheder. Der er satset på kvalitet og naturlige materialer i de 24-130 m2 store boliger.

Skillevæggene mellem boligerne er af lersten, og de synlige, bærende konstruktioner samt trapper er i massivt træ. Vinduerne er kernetræ, ruderne har en U-værdi på 1,1. Der er tegltag på ejerboligerne og metaltag på de støttede boliger.

Facaderne er beklædt med Douglasgran, som er en modstanddygtig træsort. Der er i ejerboligerne brugt papiruld til murisolering efter, at Statens Byggeforskningsinstitut har konkluderet, at der ikke som frygtet ophobes fugt i hverken træ eller papir. I de støttede boliger er alle vandrette dæk isoleret med papir-isolering.

Alle boliger er opvarmet med et fælles varmecentral med træpillefyr til spildtræ samt solvarme.

Der er endvidere regnvandsopsamling, vandrensning og genbrug af vand til tøjvask.

Alle 100 boliger opvarmes med to træpillefyr samt solvarme. Der er endvidere regnvandsopsamling, vandrensning og genbrug af vand til tøjvask.

For hver 20. bolig er der opført fælleshuse med solcellepaneler. I alt 10 stk. Shell paneler. Den målte energiproduktion i det grønne regnskab er 650 kWh pr. år.

Ejerboliggruppen i Munkesøgård-bebyggelsen har siden 1999 stået for opførelsen af deres fælleshus,
der er et langhus på ca. 260 m2.

Huset er således fælleshus for 20 boliger og inkluderer bl.a. vaskeri og teknik til de 20 boligers solfangeranlæg.

Man har - ud fra økologiske og økonomiske hensyn - valgt at lave dette som et halmhus med bærende konstruktion af rundtømmer.

Indermurene består af ubrændte lersten og ydermurene af ikke-bærende halmvægge. Øverst på taget er der et 10-15 cm tykt lag af muslingeskaller.

Huset er i vidt omfang opført som selvbyggeri. Huset opvarmes i øvrigt af en masseovn (se beskrivelse af masseovnen under det økologiske element "Masseovn i fælleshus").

Organisering

Det økologiske bofællesskab Munkesøgård består af 5 bo-grupper med hver 20 boliger, et fælleshus og fælles varmecentral.

De 5 bo-grupper består af familiegruppen, seniorboligerne og ungdomboligerne - ejet og administreret af boligselskabet Sjælland. De 2 øvrige bo-grupper ejes af ejerforeningen "Ejermunken" og Andelsforeningen Munksøgård.

Beslutningsstrukturen på Munkesøgård fungerer i praksis på 3 niveauer:
1. Det samlede niveau som rummer samtlige 100 boliger med ca. 250 børn og voksne
2. Bo-gruppeniveauet
3. De mange forskellige interessegrupper og initiativer der går på tværs af bo-grupperne og på tværs af bebyggelserne i Trekronerområdet

Erfaring

Rådgiverforholdene ved gennemførelsen af Munkesøgård var følgende:

Nielsen og Rubow var arkitekter frem til udbud på grundlag af projektforslag. Herefter vandt Monberg og Thorsen totalentreprise konkurrencen for 80 af de 100 boliger. De valgte Mangor og Nagel som arkitekter på deres andel.

Monberg og Thorsen og Mangor og Nagel har bygget den del af Munkesøgård, der har ståltag og stålbånd på træfacaderne.

Egen Vinding og Datter blev valgt til totalentrepenør på ejerboligdelen. House arkitekter projekterede husene, og var projektledere under hele byggeriet. Egen Vindning og Datter og House arkitekter har opført de sorte træhuse med røde tegl, der oftest vises på billeder af Munkesøgård.

Energikonsulent (oprindelige oplæg og opfølgning/evaluering):
Cenergia Aps og ejerboliggruppen i Munkesøgård-bebyggelsen har siden 1999 stået for opførelsen af deres fælleshus, der er et langhus på ca. 260 kvadratmeter. Huset er således fælleshus for 20 boliger og inkluderer bl.a. vaskeri og teknik til de 20 boligers solfangeranlæg.Facts om projektet

Projektadresse

Munksøgård 33
4000 Roskilde
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Peder Vejsig Pedersen (Cenergia)
Email: pvp@cenergia.dk

Hovedområde

Energiforsyning

Kategorier

Affaldssortering, Biomasse, Fjernvarme, Indeklima, Miljø/omgivelser, Naturlig ventilation, Regnvandsanlæg, Solceller, Solenergi, Solvarme, Spildevandsanlæg, Varmepumpe til luft

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Ejerforhold

Ejer, andel, lejer

Brugsforhold

Det økologiske bofællesskab Munkesøgård. Består af 5 bo-grupper med hver 20 boliger
og et fælleshus, og fælles varmecentral. at de 5 bo-grupper er familiegruppen,
seniorboligerne og ungdomboligerne ejet og administreret af boligselskabet Sjælland.
De 2 øvrige bo-grupper er Ejerforeningen "Ejermunken" og Andelsforeningen Munksøgård.
Beslutningsstrukturen på Munkesøgård:
Fungere i praksis på 3 niveauer:
1. Det samlede niveau som rummer samtlige 100 boliger med ca. 250 børn og voksne.
2. Bo-gruppeniveauet.
3. de mange forskellige interessegrupper og initiatver der går på tværs af bogrupperne og på tværs af bebyggelserne i Trekronerområdet

Bygherre/organisation

Entreprenør

Rådgiver

Arkitekt

Ingeniør

Bebygget areal

9640 m2

Bygningsareal, etager

8761 m2, Jf. BBR

Byggeperiode

02 April 2000 - 05 November 2000

El-produktion type

Solceller

Varmeproduktion type

Træpillefyr, Solfangeranlæg

Links

Relaterede projekter

AAB Afdeling 47, Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Hjortshøj afdeling 29 Ringgården, Hjortshøj bogruppe 2, Lærkehaven afdeling 33, Øgadekvarteret

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 60
Målt 2007 54
Målt 2001 90

Varmtvandsforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 20
Målt 2007 15

Elforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 25
Målt 2007 63

Vandforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 75
Målt 2007 62

Engergibalance

Varmeforsyning (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 60
Målt 2007 69

Elforsyning (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 25
Målt 2007 63

Energiproduktion, deltaljeret

Solceller

Beskrivelse:

I november 2003 blev der sat et solcelleanlæg op på varmecentralens tag. Det er 10 m2 stort (1,05 kWp) og var en del af Energistyrelsens SOL1000 projekt, som gik ud på at installere omkring 700 solcelleanlæg over hele landet fortrinsvis på private huse. Vi ønskede et solcelleanlæg af flere grunde, blandt andet fordi solceller producerer forureningsfri strøm, og fordi vi gerne ville være med til at støtte udviklingen og demonstrationen af solceller. Solceller bliver ofte forvekslet med solfangeranlæg, der laver varmt vand. Solceller producerer elektricitet direkte af solens lys, og kan i øjeblikket omsætte op til 20 % af lysets energi til elektricitet. Et solcelleanlæg er særdeles robust og driftssikkert og producerer elektriciteten uden nogen form for forurening i op til 30 år. Så det lille solcelleanlæg er et demonstrationsprojekt, der let kan bygges større!
Strømmen bruges i varmecentralen og overskydende strøm sendes ud på det offentlige elnet.
Der afregnes efter det såkaldte nettoafregningsprincip. Dette betyder, at vi får samme pris for det strøm vi sælger, som prisen på det vi køber. Hvis der bliver produceret mere strøm end der bliver forbrugt i varmecentralen, vil elmåleren i varmecentralen løbe baglæns!
Vores anlæg har produceret omkring 640 kWh om året. Til sammenligning er det gennemsnitlig elforbrug pr. person på Munksøgård ca. 1.000 kWh om året (boliger og fælleshus). Et anlæg på 10 m2 producerer altså mindre end, hvad der svarer til elforbruget for en person.

Producent: SOL 1000
Solfangertype: Monokrystallinske solceller
Orientering: Syd
Hældning: 20 o
Anlæggets størrelse: 10 m2
Anlæggets størrelse: 1,05 kWp
Anlæggets ydeevne i kWh:
Erfaringer:

Mulige tiltag for solcelleanlæg:
• Der har desværre været en længere periode i 2006/2007, hvor anlægget ikke har produceret
uden at det er blevet opdaget. Der bør derfor foretages løbende aflæsning af elforbrug.
• Vi kunne etablere et endnu større solcelleanlæg som dækkede hele varmecentralens tag.
kilde: Minkesøgård grønne regnskab 2001-2007