[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

MANA

Artikel oprettet: 15.09.16


Nykøbing Falster Sygehus skal moderniseres og i den forbindelse bygges en tilbygning på ca. 8.000 m2 indeholdende Intensiv sengestuer, Akut sengeafsnit og Kardiologisk sengeafsnit.

Projektbeskrivelse

I bygningens stueetage er placeret 10 stk. intensiv sengestuer. Sengestuerne er placeret rundt om et centralt overvågningsområde, så der er indblik ind til hver intensiv sengestue.

I stueetagen er endvidere placeret 14 stk. akut sengestuer. Sengestuerne i akut-afdelingen er placeret i stueetagen for at sikre sammenhæng og forbindelse med eksisterende akut-afdeling.

På Plan 01 er Kardiologisk sengeafsnit placeret med i alt 21 sengestuer.

Der etableres endvidere en Plan 02, der for nuværende ikke indrettes, men kan indrettes til sengestueafsnit.

I kælder er placeret teknikrum for henholdsvis El, VVS og Ventilation.

Organisering

Projektet er en del af sygehusstrategien for Region Sjælland. 

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Der har fra projektets oprindelse været et ønske fra Region Sjælland, at projektet skulle blive certificeret indenfor bæredygtighed. Region Sjælland havde derfor allerede i byggeprogrammet sat klare mål for hvilke hovedområder der erfaringsvist giver positiv miljømæssig, social og økonomisk effekt.

Bæredygtighedsmæssigt har der været fokus på følgende hovedområder:

  • Logistik og rationelle arbejdsgange
  • Energieffektivt byggeri
  • Fleksibilitet
  • Bygningsteknik og bygningsfysik
  • Indeklima, både termisk og ift. afgasning af materialer
  • Arbejdsmiljø i driften
  • Det helbredende hospital
  • Totaløkonomi

Alle områderne har der været fokus på undervejs i projekteringen af byggeriet, og dermed tilført kvalitet til byggeriet der ikke ellers ville have været tilført.Facts om projektet

Projektadresse

Strandboulevarden 62
4800 Nykøbing Falster
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Nanna Thorup, rådgiver
Organisation: KU Byg
Email: ntd@regionsjaelland.dk

Navn: Mette Boye, sagsarkitekt
Organisation: White
Email: mette.boye@white.dk

Navn: Claus Larsen, projektleder
Organisation: Lyngkilde rådgivende ingeniører
Telefon: 55 72 66 11
Email: chl@lyngkilde.dk
Web: http://www.lyngkilde.dk

Navn: Louise Køppen, rådgiver og auditor
Organisation: Lyngkilde rådgivende ingeniører
Telefon: 55 72 66 11
Email: lsk@lyngkilde.dk
Web: http://www.lyngkilde.dk

Hovedområde

Certificering

Kategorier

Beplantning, Certificering, DGNB, Energiforbrug og produktion, Energiforsyning, Fjernvarme, Indeklima, Lokal afledning af regnvand (LAR), Luftkvalitet, Lys, Mekanisk ventilation, Miljø/omgivelser, Naturlig ventilation, Solceller, Solenergi, Temperatur

Boligtype

Erhverv

Bebyggelsestype

Offentligt byggeri

Ejerforhold

Bygningen er ejet af Region Sjælland.

Bygherre/organisation

Entreprenør

Rådgiver

Arkitekt

Ingeniør

Anlægspris pr. m2

DKR 17575,-

Etager

3

Bebygget areal

2595 m2

Bygningsareal, etager

6467 m2, Jf. BBR

Kælderareal

1450 m2, Jf. BBR

Tagmateriale

Tagpap

Byggeperiode

02 March 2016 - 24 January 2018

Energiklasse

Lavenergiklasse 2015 efter Bygningsreglementet 2010

Opvarmningsform

Fjernvarme

El-produktion type

Solceller

Engergibalance

Varmeforsyning (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 315

Elforsyning (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 21

Elproduktion (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 15

Energiproduktion, deltaljeret

Solceller

Beskrivelse:

Anlægget orienterer sig henholdvist imod øst/vest og har en hældning fra 10-35 grader.

Producent: Ukendt
Solfangertype: Ukendt
Orientering: Øst
Hældning: 35 o
Anlæggets størrelse: 800 m2
Anlæggets ydeevne i kWh:
100000

Ydervæggen består af følgende materialer:

Tegl 108 mm, Isolering 240 mm, Beton 200 mm

Ventilation

Mekanisk ventilation

Anlæg P.2-1.2

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Mekanisk ventilation

Anlæg P.3

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Mekanisk ventilation

Anlæg P.4

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Mekanisk ventilation

Anlæg P.5

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Kommentar:
SEL-værdi er inkl. Hepa-filter.

Mekanisk ventilation

Anlæg 1.3

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Mekanisk ventilation

Anlæg 1.4

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Mekanisk ventilation

Anlæg 1.5

Producent: Lindab Klima
Type: Krydsveksler
Genvindingsgrad (producent): 0 %
SEL værdi (producent): 0 kJ/m3

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation i trafikcenter

Maksimal mulig ventilation om sommeren: 0 l/s pr m3

Certificeringer

DGNB

Under hele designprocessen og projekteringsfasen har der løbende været afholdt møder omkring bæredygtighed mellem arkitekt og ingeniør. Både arkitekt og ingeniør har haft en uddannet DGNB-konsulent under projekteringsforløbet, som har givet stor værdi i forhold til indarbejdelse af DGNB-kriterierne i projektet.

Udfordringer:

Da projektet startede op manglede DGNB-manualen for hospitaler at blive udgivet fra DK-GBC. Og der var derfor kun kontormanualen at arbejde ud fra. Dette medførte udfordringer i forhold til opnåelse af point i processen, da hospitalsmanualen udkom sent under projekteringsfasen. Derved var det kun muligt at opnå Bronze (svarende til Sølv i 2016) i præcertificeringen, selvom byggeriet i de øvrige kriterier ligger til en Sølv (svarende til Gulv i 2016).

Download PDF: NHO14-21 MANA1 præcertifikat.pdf


Om DGNB

Green Building Council administrerer den danske standard DGNB system Denmark, som er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri.

GBC administrerer alle certificeringer af byggeprojekter og uddanner samtidig konsulenter og auditorer inden for certificeringsordningen.

GBC Denmark er en non-profit organisation, der arbejder mod at udbrede bæredygtighed i bygge-branchen.

Læs mere her